Autorització pel tractament de dades personals

Autorització pel tractament de dades personals


    AUTORITZO utilitzar les dades facilitades en aquest formulari per l'enviament d' informació sobre productes i serveis relacionats amb els productes sol·licitats, sobre esdeveniments organitzats per l'empresa, i per la realització d'accions de fidelització (newsletters).NO AUTORITZO utilitzar les dades facilitades en aquest formulari per l'enviament d' informació sobre productes i serveis relacionats amb els productes sol·licitats, sobre esdeveniments organitzats per l'empresa, i per la realització d'accions de fidelització (newsletters).


    He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.

    Acepto recibir la información que la entidad considere oportuno enviarme por correo electrónico o medio de comunicación electrónica equivalente. (Es posible darse de baja en cualquier momento).

     

    WhatsApp chat