Autorització pel tractament de dades personals

Autorització pel tractament de dades personals


AUTORITZO utilitzar les dades facilitades en aquest formulari per l'enviament d' informació sobre productes i serveis relacionats amb els productes sol·licitats, sobre esdeveniments organitzats per l'empresa, i per la realització d'accions de fidelització (newsletters).NO AUTORITZO utilitzar les dades facilitades en aquest formulari per l'enviament d' informació sobre productes i serveis relacionats amb els productes sol·licitats, sobre esdeveniments organitzats per l'empresa, i per la realització d'accions de fidelització (newsletters).